Ja hur funkar det där med att attrahera företag och investeringar till en plats? Vi får ofta väldigt många frågor från både kommuner, regioner, men också från flera privata aktörer.

För en tid sedan fick vi möjlighet att medverka i myndigheten Tillväxtanalys rapport ” We are in the business of trust”. I rapporten har man studerat processerna i fyra stora kunskapsintensiva investeringar (SKI).
Uppsidorna för platsen där en investering genomförs på är givetvis många:
– Nya jobb
– Skatte- och exportintäkter
– kunskapsspridning till andra företag
– ökat entreprenörskap genom avknoppningar till nya företag

Här kommer våra 5 viktigaste tips:

Ett genomarbetat platsvarumärke

All platsutveckling och kommunikation med marknaden för oss i en genomarbetad och accepterad plattform. Så, att ha ett genomarbetat platsvarumärke är något vi verkligen skulle vilja lyfta fram.

Ett varumärke gör givetvis inte jobbet, men det bidrar det både till att underlätta beslut och till trygghet ifrån en mängd perspektiv. En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det helt enkelt blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ett naturligt uttryck för platsens identitet som stöttas av invånare gör att arbetet står på ett urstarkt fundament med en massa fina ambassadörer.

Påvisa potentialen

Alla investeringstyper är givetvis ofta en kombination av flera drivande motiv. Ofta kopplat till en marknad, tillgång till kompetens eller en särskild resurs som i sig är relativt unik. Givet detta finns ett antal faktorer som enligt vår erfarenhet pekas ut som särskilt angelägna. Det är just detta vi tänkte vi skulle surra om de närmaste dagarna.

I en investering som exempelvis primärt drivs av tillgången till en marknad behöver du påvisa att det finns ett kundunderlag. Så visst vore det lite fiffigt att kunna ha full koll på investerarens kunder? Är de i en viss ålder? Ett visst kön? En viss utbildningsnivå? Spenderar kunderna pengar i någon särskilt viktig produktkategori? Hur stort upptagningsområde eftersöker investeraren? Transporterar sig kunderna med bil, cykel eller kanske till fots?

Läget och marktillgången

Varje fastighet är givetvis helt unik och bör därför förpackas därefter. Här gäller det att vara förberedd för när väl en möjlighet dyker upp behöver du kunna agera snabbt.

Här behöver du ställa sig en mängd frågor som man därefter formulerar svar på. Dessa frågor kan givetvis skilja sig åt beroende på vilken inriktning som en inkommande aktör verkar inom. Här kan det vara klokt att du skräddarsyr just er mall att utgå ifrån. Typiska frågor som bör ingå är namn på fastigheten, storleken, deltaljplanens förutsättningar, maximal byggnadsarea och höjd, elkapacitet, möjlighet till att ansluta till kommunalt vatten, indikativt markpris etc.
 
Här kan det vara en stor fördel om du är förberedd och snabbt kan respondera på konkreta frågor. Det visar att du är seriös, alert och har hög kunskap.

Förstärkande varumärken och klusterpotential

Kanske existerar det redan aktörer på din plats som antingen verkar inom samma nisch, eller driver kompletterande verksamhet till den aktör du vill attrahera till din plats? Önskar de öka sin närhet till sina leverantörer, kompetens eller sina kunder? Är aktörerna välkända? Existerar det redan idag en innovativ och framgångsrik utvecklingsmiljö? Då kan du ge dig på att flera aktörer ser många fördelar i att vara en del av samma geografiska placering. 

Ett riktigt bra tips vi själva har använt många gånger är även att formulera s.k. Letter Of Supports. Ett sorts rekommendationsbrev från starka varumärken som redan finns och verkar på just din plats. Det förstärker ditt budskap.
Så fundera över de starka varumärken som redan finns på din plats. Här kan du garanterat få massor med support.

Bemötandet

Sist men absolut inte minst ska det handla om bemötandet! Otroligt viktigt och det som i slutändan kan skilja ett positivt besked ifrån ett negativt.
Vi har på uppdrag av flera investerare arbetat med att föra dialog med en mängd svenska kommuner och andra privata aktörer. Skillnaden i bemötandet är verkligen anmärkningsvärd från plats till plats. Jo, vi menar det verkligen.

Passa i stället på att göra det där lilla extra som sticker ut – var proaktiv och personlig – tänk ett steg längre. Vi lovar att det kommer göra skillnad. De rationella skälen och det värdeerbjudande ni har arbetat fram är givetvis viktiga, MEN alla affärer och samarbeten görs som du vet mellan människor. Hur skulle du själv vilja bli bemött?
Själva älskar vi er självsäkra, glada, alerta, pigga och pålästa människor som i det första samtalet signalerar ert stora HJÄRTA för just er plats. Det smittar!