våra områden

Investeringar & etableringar

Vi hjälper fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer och investerare att både analysera sina befintliga lokaliseringar såväl som att hitta rätt plats för fortsatt utveckling. Våra kunder är även kommuner, regioner  och destinationer som vi bistår med att paketera sina fördelar och proaktivt attrahera rätt investeringar och etableringar som bidrar till tillväxt.

Destination & stadsliv

Med destinations- och stadslivsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som levande, trygg och tillgänglig plats för invånare och besökare. Det lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinations- och stadslivsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

Näringsliv & företagsklimat

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är grunden för utveckling i en region. Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och attraktiva platser där företag startar eller vill fortsätta utvecklas, där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar.

varumärkesutveckling

En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ökad konkurrens ställer allt högre krav på er förmåga att organisera ert samlade strategiska marknadsföringsarbete. Vi hjälper er utveckla ert platsvarumärke.

våra kunder

Sveriges nya platsutvecklingsbyrå

Place Promotion erbjuder landets ledande specialister inom fastighets- och platsutveckling.

På konsultbasis analyserar vi marknaden, attraherar investeringar, etableringar och utvecklar varumärken som bidrar till att offentliga organisationer, företag och investerare kan realisera sina visioner och mål.

Söker ni en projektledare?

Behöver ni tillfälligt stöd med att genomföra eller driva ett kort- eller långsiktigt projekt?

Ta hjälp av Place Promotions erfarna projektledare

Söker ni rätt plats att etablera på?

Hur kan vi utvärdera tänkbara platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

Genom vårt analytiska verktyg Place  Xplorer hjälper vi er
ta fram rätt beslutsunderlag.

 

Söker ni inspiration om platsutveckling?

Behöver ni extern inspiration eller moderatorhjälp?

Ta hjälp av våra erfarna medarbetare.
Hör av dig för ett förutsättningslöst möte

Nyheter & Inspiration

Vill ni ha också hjälp med processledning?

Vill ni ha också hjälp med processledning?

Just nu har vi bland annat två spännande processer igång med näringslivsutveckling/tillväxt/företagsklimat respektive hållbar destinationsutveckling i fokus. Under hösten jobbar vi på Place Promotion med Båstads kommuns kommande näringslivsstrategi ihop med Båstad...

Så skapar ni ett bra företagsklimat – Fem konkreta tips

Så skapar ni ett bra företagsklimat – Fem konkreta tips

Ett bra företagsklimat kräver ett tydligt ledarskap Att ha en kommunledning, politiker och högre chefer, som tydligt prioriterar företagsklimatet och företagen och som (ständigt) förklarar varför det är så, kanske är det allra viktigaste.De kommunala cheferna behöver...