VI KAN PLATSUTVECKLING!

Place Promotion erbjuder landets ledande specialister inom destinations- och stadsutveckling, investeringsfrämjande arbete och affärsutveckling.

Vi analyserar marknaden, utvecklar och implementerar strategier och kommunicerar med marknaden – Vi är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå och hjälper offentliga organisationer, investerare och företag att realisera sina visioner och mål.

Trendbrott & Nyheter i vårens rankingar

Trendbrott & Nyheter i vårens rankingar

Att löpande följa upp indikatorer för tillväxt och utveckling är självklart för många av Sveriges kommuner. Två publika mätningar som vanligen förekommer, och som genererar medial uppmärksamhet, är ”Företagsklimatet” från Svenskt Näringsliv och ”Här är bäst av Leva” från tidningen Fokus. Under senare delen av våren har årets resultat lanserats och flera trendbrott och nyheter noteras.

DESTINATIONSUTVECKLING

Vi hjälper destinationer att utvecklas genom att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

INVESTERINGSFRÄMJANDE

Vi hjälper kommuner och företag att attrahera investeringar, etableringar och intäkter genom proaktiv marknadskartläggning.

STADSUTVECKLING

Vi hjälper kommuner och övriga aktörer att skapa förutsättningar för trygg och hållbar stadsutveckling.

AFFÄRSUTVECKLING

Vi hjälper företag att utveckla sina varumärken med rätt målgrupper, positionerande budskap och argument som når mål.

VÅRA KUNDER