våra områden

Investeringar & etableringar

Vi hjälper fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer och investerare att både analysera sina befintliga lokaliseringar såväl som att hitta rätt plats för fortsatt utveckling. Våra kunder är även kommuner, regioner  och destinationer som vi bistår med att paketera sina fördelar och proaktivt attrahera rätt investeringar och etableringar som bidrar till tillväxt.

Destination & stadsliv

Med destinations- och stadslivsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som levande, trygg och tillgänglig plats för invånare och besökare. Det lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinations- och stadslivsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

Näringsliv & företagsklimat

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är grunden för utveckling i en region. Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och attraktiva platser där företag startar eller vill fortsätta utvecklas, där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar.

varumärkesutveckling

En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ökad konkurrens ställer allt högre krav på er förmåga att organisera ert samlade strategiska marknadsföringsarbete. Vi hjälper er utveckla ert platsvarumärke.

våra kunder

vi kan platsutveckling

Place Promotion erbjuder landets ledande specialister inom platsutveckling.

Vi analyserar, utvecklar strategier och kommunicerar med marknaden – Vi är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå och hjälper kommuner, regioner, destinationer, detaljhandelsföretag, fastighetsutvecklare och investerare att realisera sina visioner och mål.

Söker ni en projektledare?

Behöver ni tillfälligt stöd med att genomföra eller driva ett kort- eller långsiktigt projekt?

Ta hjälp av Place Promotions erfarna projektledare

Söker ni rätt plats att etablera på?

Hur kan vi utvärdera tänkbara platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

Genom vårt analytiska verktyg Place  Xplorer hjälper vi er
ta fram rätt beslutsunderlag.

 

Söker ni inspiration om platsutveckling?

Behöver ni extern inspiration eller moderatorhjälp?

Ta hjälp av våra erfarna medarbetare.
Hör av dig för ett förutsättningslöst möte

Nyheter & Inspiration

Place Promotion välkomnar Åsa Lundqvist Peyron till teamet

Place Promotion välkomnar Åsa Lundqvist Peyron till teamet

I veckan blev det klart att Åsa Lundqvist Peyron ansluter till teamet på Place Promotion. Åsa har arbetat med utvecklings- och samverkansfrågor, strategisk kommunikation och marknadsföring samt projektledning under hela sitt yrkesliv. Sedan 2005 med...

Nyheter och inspiration om svensk platsutveckling

Nyheter och inspiration om svensk platsutveckling

Läs om de senaste nyheterna inom svensk platsuveckling - Läs vårt senaste nyhetsbrev här!Prenumerera på vårt nyhetsbrev Anmäl dig nedan för att få vårt nyhetsbrev direkt i mailkorgen nästa gång.

Place Promotion inleder samarbete med PDL Group

Place Promotion inleder samarbete med PDL Group

PDL Group äger och driver anläggningar för padel i Sverige. Man finns idag lokaliserade på ca 23 orter och har en uttrycklig vilja att växa i antal anläggningar och lokaliseringar för att kunna penetrera en större marknad. Därför har man i dagarna inlett ett samarbete...