våra områden

Investeringar & etableringar

Vi hjälper fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer och investerare att både analysera sina befintliga lokaliseringar såväl som att hitta rätt plats för fortsatt utveckling. Våra kunder är även kommuner, regioner  och destinationer som vi bistår med att paketera sina fördelar och proaktivt attrahera rätt investeringar och etableringar som bidrar till tillväxt.

Destination & stadsliv

Med destinations- och stadslivsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som levande, trygg och tillgänglig plats för invånare och besökare. Det lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinations- och stadslivsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

Näringsliv & företagsklimat

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är grunden för utveckling i en region. Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och attraktiva platser där företag startar eller vill fortsätta utvecklas, där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar.

varumärkesutveckling

En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ökad konkurrens ställer allt högre krav på er förmåga att organisera ert samlade strategiska marknadsföringsarbete. Vi hjälper er utveckla ert platsvarumärke.

våra kunder

vi kan platsutveckling

Place Promotion erbjuder landets ledande specialister inom platsutveckling.

Vi analyserar, utvecklar strategier och kommunicerar med marknaden – Vi är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå och hjälper kommuner, regioner, destinationer, detaljhandelsföretag, fastighetsutvecklare och investerare att realisera sina visioner och mål.

Söker ni en projektledare?

Behöver ni tillfälligt stöd med att genomföra eller driva ett kort- eller långsiktigt projekt?

Ta hjälp av Place Promotions erfarna projektledare

Söker ni rätt plats att etablera på?

Hur kan vi utvärdera tänkbara platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

Genom vårt analytiska verktyg Place  Xplorer hjälper vi er
ta fram rätt beslutsunderlag.

 

Söker ni inspiration om platsutveckling?

Behöver ni extern inspiration eller moderatorhjälp?

Ta hjälp av våra erfarna medarbetare.
Hör av dig för ett förutsättningslöst möte

Nyheter & Inspiration

Krönika: Detta händer i turism- och besöksnäringen 2021

Krönika: Detta händer i turism- och besöksnäringen 2021

Det har varit ett förfärligt år för besöksnäringen, men när vi nu snart kan lägga 2020 bakom oss och ett vaccin mot Covid-19 finns runt hörnet, så tänkte jag spana in i 2021 och framåt. Vad kommer att bli det nya ”normala” i turism- och besöksnäringen?Klimatsmart som...

Ny nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket

Ny nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket

 Ny nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket. Läs Place Promotions Qs and As med Erika Rosander.   Om Tillväxtverket Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och...

Ny vd för Vätternrundan

Ny vd för Vätternrundan

 Läs Place Promotions Qs and As med Oscar Sundblad - ny vd för MAIF IA/Vätternrundan.  Om Vätternrundan Klassiska Vätternrundan genomförs i juni varje år där deltagare från hela världen samlas för att ta sig an detta unika långlopp på cykel. Motala, Östergötlands...