våra områden

Investeringar & etableringar

Vi hjälper fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer och investerare att både analysera sina befintliga lokaliseringar såväl som att hitta rätt plats för fortsatt utveckling. Våra kunder är även kommuner, regioner  och destinationer som vi bistår med att paketera sina fördelar och proaktivt attrahera rätt investeringar och etableringar som bidrar till tillväxt.

Destination & stadsliv

Med destinations- och stadslivsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som levande, trygg och tillgänglig plats för invånare och besökare. Det lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinations- och stadslivsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

Näringsliv & företagsklimat

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är grunden för utveckling i en region. Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och attraktiva platser där företag startar eller vill fortsätta utvecklas, där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar.

varumärkesutveckling

En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ökad konkurrens ställer allt högre krav på er förmåga att organisera ert samlade strategiska marknadsföringsarbete. Vi hjälper er utveckla ert platsvarumärke.

våra kunder

Sveriges nya platsutvecklingsbyrå

Place Promotion erbjuder landets ledande specialister inom fastighets- och platsutveckling.

På konsultbasis analyserar vi marknaden, attraherar investeringar, etableringar och utvecklar varumärken som bidrar till att offentliga organisationer, företag och investerare kan realisera sina visioner och mål.

Söker ni en projektledare?

Behöver ni tillfälligt stöd med att genomföra eller driva ett kort- eller långsiktigt projekt?

Ta hjälp av Place Promotions erfarna projektledare

Söker ni rätt plats att etablera på?

Hur kan vi utvärdera tänkbara platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

Genom vårt analytiska verktyg Place  Xplorer hjälper vi er
ta fram rätt beslutsunderlag.

 

Söker ni inspiration om platsutveckling?

Behöver ni extern inspiration eller moderatorhjälp?

Ta hjälp av våra erfarna medarbetare.
Hör av dig för ett förutsättningslöst möte

Nyheter & Inspiration

Den tredje platsen blir andra platsen i pandemins spår

Den tredje platsen blir andra platsen i pandemins spår

Enligt den amerikanske sociologen Ray Oldenburg är den tredje platsen en plats där människor vistas och som varken är hem (den första platsen) eller arbetsplats (den andra platsen). Den tredje platsen är ett ställe där människor umgås och lär sig nya saker under...

Nytt investeringsfrämjande projekt i hamn i Höganäs kommun

Nytt investeringsfrämjande projekt i hamn i Höganäs kommun

Under det senaste halvåret har Place Promotion bistått Höganäs kommun i försäljningen av fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2 i Höganäs hamn. Under gårdagen tecknade Höganäs kommun och investerarna från Morshamn Fastigheter AB ett markanvisningsavtal. Ett avtal som...

Place Promotion välkomnar Åsa Lundqvist Peyron till teamet

Place Promotion välkomnar Åsa Lundqvist Peyron till teamet

I veckan blev det klart att Åsa Lundqvist Peyron ansluter till teamet på Place Promotion. Åsa har arbetat med utvecklings- och samverkansfrågor, strategisk kommunikation och marknadsföring samt projektledning under hela sitt yrkesliv. Sedan 2005 med...