Under de närmare 20 år som jag har arbetat i rese- och turistbranschen har alla siffror bara pekat åt ett håll; uppåt! Varje år har vi sett nya rekord och tillväxten har varit enorm. Turism är historiskt sett en ganska ny företeelse, som startade i större skala efter andra världskriget. Från 1950 till 2010-talet har det globala resandet haft en 50-faldig ökning. Världsekonomierna har med tiden blivit beroende av den fria rörligheten. Att resa på sin fritid har varit en livsstil, nästintill en mänsklig rättighet, och att samla på upplevelser har blivit viktigare än att samla på prylar.

Häromdagen kom nyheten att Europas största turism- och resemässa, ITB Berlin, ställs in. Corona-viruset har orsakat omfattande reseförbud i världen. Till följd av reseförbuden har Norwegians aktie dykt med nästan en fjärdedel och enligt Dagens Industri har 11 000 kineser avbokat resor hos Tallink Silja under februari och mars. Även om det förhoppningsvis är ett tillfälligt hack i tillväxtkurvan, så finns det mycket som talar för att turismens fortsatta tillväxt kan vara oviss.

Klimat och hållbarhet – det finns nog inget som är hetare än klimatfrågorna just nu. Greta Thunberg, ”flygskam” och många företags resepolicys, för att nämna några av de företeelser som påverkar rese- och turistindustrin idag.

Överturism – i stad efter stad världen över, ser vi exempel på hur invånare och organisationer reagerar och agerar på de negativa effekterna av turismen.

Digitalisering – skapar möjligheter men också utmaningar. Digital teknik som VR kommer ge helt nya möjligheter att uppleva saker utan att resa. Att ”slippa” resa till en konferens och följa via ett webbinarium eller digitala möten är redan vardagsmat.

Det är nu agnarna sållas från vetet

Att vara platsmarknadsförare, destinationsutvecklare eller försäljningsansvarig i reseindustrin har helt ärligt inte varit svårt i en tid när det globala resandet har ökat exponentiellt varje år. Men det är nu agnarna sållas från vetet. Vem blir vinnare och vem blir förlorare? Man säger ofta att ur kriser föds kreativitet och nytänkande. Vi ser redan idag tester med elflyg, klimatanpassade hotell och ett större ansvarstagande bland världens resenärer och destinationer. Och vi kommer att se många fler innovationer framöver. Branschen kommer att fortsätta förändras och de som bäst anpassar sig och utvecklas i takt med rådande trender kommer att gå starkare ur en kris.

Någon måste ta täten

Ensam är inte stark sägs det och ur kriser kan också nya samarbeten och allianser födas. Jag tror att samverkan och gemensamma ställningstaganden i branschen kan skapa nya och mer hållbara affärer. För att det ska hända behövs det någon som tar täten och driver fram nya samarbeten och nya arbetssätt. Det har fram till nu inte funnits en politisk strategi eller en tydlig linje för turismen i Sverige. ”Det finns en fortsatt potential för utveckling av näringen och regeringen har därför beslutat att för första gången ta fram en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring”, sa dock regeringen glädjande nog i somras.
Skapandet av strategin har föregåtts av en stor nationell utredning ”Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” som lämnades in 2017. Vi är många som väntar på att se ett resultat av arbetet och det är hög tid att gå från ord till handling. Det är nämligen helt klart att vi står inför en ny era och nya utmaningar, frågan är om regeringen är med på tåget och kommer att visa vägen framåt? Nu, om någonsin, finns möjligheten att kraftsamla och ena den svenska turistnäringen!

Emma Håkansson, Konsult inom turism- och destinationsutveckling