Destination & Stadsliv

Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som besöksmål. Destinationsutveckling gynnar inte bara företagare inom många branscher utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden på en plats. Attraktiva destinationer lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinationsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

 

Med stadslivsutveckling menar vi utveckling av staden med stadskärnan i fokus. En levande och attraktiv stadskärna bygger på kärnvärden som att den upplevs trygg, trevlig och tillgänglig. Framtidens stad har många spännande utmaningar framför sig – där samverkan är verktyget för att nå framgång.

Kontakta oss

vårt erbjudande

En plats är en komplext sammansatt produkt och består av många intressenter. Vi hjälper er att utveckla och bygga en struktur och organisation där offentliga aktörer, fastighetsägare och serviceföretag arbetar nära varandra för ett förverkligande av en gemensam målbild. Vi hjälper er att skapa samverkan med era huvudintressenter för att öka affärsnyttan.

Vi coachar er igenom processen från idéstadiet till lansering och kommersialisering, att skapa eller utveckla produkter och tjänster efter era kunders behov.

Service är en upplevelse och en relation du skapar. 70 % av de globala konsumenterna väljer resmål, hotell eller attraktion på rekommendation. Hur ni bemöter era kunder kommer vara er bästa investering för att nå framgång. Låt oss hjälpa er att utveckla er service i alla kanaler.

Analys

Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser. Med vårt nya digitala analysverktyg Place Xplorer hjälper vi er att fatta välgrundade strategiska beslut, vilket ger er möjlighet att identifiera helt rätt plats – för er verksamhet. Tillsammans med er som uppdragsgivare formulerar vi gemensamt uppdragets innehåll som alltid tar sin utgångspunkt i era affärs- och styrdokument.

Vi fastställer tillsammans rätt projektplan, organisation och rapporteringsstruktur.

Strategi

En plats är en komplext sammansatt produkt och består av många intressenter. Vi hjälper er att utveckla och bygga en struktur och organisation där offentlighet, fastighetsägare och serviceföretag arbetar nära varandra för ett förverkligande av en gemensam målbild.

Vi hjälper er att skapa samverkan med era huvudintressenter för att öka affärsnyttan. Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching. Effektiva utvecklingsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion.

Vår verktygslåda innehåller bl.a. workshops och föreläsningar som ger energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.

Aktivering & kommunikation

Vi coachar er igenom processen från idéstadiet till lansering och kommersialisering, att skapa eller utveckla produkter och tjänster efter era kunders behov.  Hur ni bemöter era kunder kommer vara er bästa investering för att nå framgång. Service är en upplevelse och en relation du skapar. 70 % av de globala konsumenterna väljer resmål, hotell eller attraktion på rekommendation. Låt oss hjälpa er att utveckla er service i alla kanaler.

Vi erbjuder även hjälp att utveckla er marknadsstrategi och att aktivera ert varumärke med marknadskommunikation, grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.

uppföljning & utvärdering

Vi erbjuder objektiv utvärdering av olika insatser och projekt. Vi tar fram modeller för effektiva utvärderingar av era strategier och mål.

välkommen att kontakta oss