Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Destinationsutveckling gynnar inte bara företagare inom många branscher utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden på en plats.

Attraktiva destinationer lockar i sin tur till sig nya investeringar, nya företag och nya invånare. Framgångsrik destinationsutveckling bygger på förmågan att skapa attraktivitet, aktivitet och interaktion.

VI ERBJUDER

PRODUKTUTVECKLING

En destination är en komplext sammansatt produkt och består av många intressenter. Så oavsett om du vill utveckla ditt företag eller hela destinationen är samverkan ett ledord. Vi hjälper dig att skapa samverkan med dina huvudintressenter för att öka affärsnyttan. Vi coachar dig igenom processen att skapa eller utveckla nya produkter och tjänster efter dina kunders behov.

PLATSVARUMÄRKE & MARKNADSFÖRING

Vi hjälper er att utveckla ert platsvarumärke med rätt målgrupper, träffsäkra budskap, och argument som når mål.

Att bygga ett platsvarumärke handlar i grund och botten om att skapa en stark identitet. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån ert platsvarumärke i kombination med den uppfattning som finns om ert platsvarumärke idag.

SERVICE

Service är en upplevelse och en relation du skapar. 70 % av de globala konsumenterna väljer resmål, hotell eller attraktion på rekommendation. Hur du bemöter dina kunder kommer vara din bästa investering för att nå framgång. Låt oss hjälpa dig att utveckla er service i alla kanaler.

VÅRA VERKTYG

ANALYS
Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser.

STRATEGI
Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching.

IMPLEMENTERING
Workshops – Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Med våra workshops och föreläsningar får ni ny energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.
Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

KOMMUNIKATION
Vi aktiverar ert varumärke med rätt grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.

Kommuner och regioner behöver stärka sin attraktivitet genom att attrahera investeringar och etableringar. Och företag behöver ha ett strukturerat arbetssätt mot befintliga och nya kunder.

Vi har stor praktisk rutin av både nationell och internationell marknadsföring och av investeringsfrämjande arbete. Tack vare vår egen erfarenhet har vi utvecklat ett nära samarbete med flera samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Något som ger våra kunder både ett nationellt och internationellt perspektiv. I de uppdrag som vi arbetar med är vår ambition att ständigt utveckla anpassade och pragmatiska lösningar som ger ett bra resultat.

VI ERBJUDER

VÄRDEERBJUDANDE

För att attrahera etableringar och investeringar till din plats krävs att ni formulerar just ert värdeerbjudande. Ett värdeerbjudande beskriver helt enkelt varför en inkommande aktör kommer att kunna bli mer framgångsrik just på din plats än någon annanstans i Sverige. För att arbeta fram just ert värdeerbjudande krävs samverkan mellan flera olika intressenter både på lokal-, regional- och nationell nivå. Vi hjälper er genom hela processen och paketerar just era fördelar.

INVESTERINGSPROSPEKT

När ert värdeerbjudande är sammansatt utvecklar och designar vi tillsammans ett investeringsprospekt, ett material som ger möjliga investerare ett opartiskt och genomarbetat beslutsunderlag. I prospektet presenteras ett flertal delar som förstärker just ert värdeerbjudande såsom exempelvis marknadsförutsättningar och fastighetsförutsättningar.

PROAKTIV MARKNADSKARTLÄGGNING

Baserat på de första två delmomenten inleder vi i nära samarbete tillsammans med er kartläggningen med att identifiera möjliga aktörer som skulle kunna tänkas att samspela med era möjligheter. Framarbetat värdeerbjudande är styrande i inramningen av denna kartläggning.

 

VÅRA VERKTYG

ANALYS
Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser.

STRATEGI
Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching.

IMPLEMENTERING
Workshops – Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Med våra workshops och föreläsningar får ni ny energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.
Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

KOMMUNIKATION
Vi aktiverar ert varumärke med rätt grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.

Med Stadsutveckling menar vi utveckling av staden med stadskärnan i fokus. En levande och attraktiv stadskärna bygger på kärnvärden som att den upplevs trygg, trevlig och tillgänglig. Framtidens stad har många spännande utmaningar framför sig – där samverkan är verktyget för att nå framgång.

VI ERBJUDER

SAMVERKAN OCH STRUKTUR

Vi hjälper er att utveckla och bygga en struktur och organisation där offentlighet, fastighetsägare och handel- och serviceföretag arbetar nära varandra för ett förverkligande av en gemensam målbild.

PLATSVARUMÄRKE OCH MARKNADSFÖRING

Vi hjälper er att utveckla ert platsvarumärke med rätt målgrupper, träffsäkra budskap, och argument som når mål.

Att bygga ett platsvarumärke handlar i grund och botten om att skapa en stark identitet. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån ert platsvarumärke i kombination med den uppfattning som finns om ert platsvarumärke idag.

SERVICE
Hur du bemöter dina kunder kommer vara din bästa investering för att nå framgång. Låt oss hjälpa dig att utveckla er service. Vi hjälper er att utveckla er service i alla kanaler. Service är en upplevelse och en relation som skapas. En dominerande del av era slutkunder väljer idag plats att besöka med utgångspunkt på rekommendation – så hur ni bemöter ert kunder kommer vara er bästa investering för att nå framgång.

 

VÅRA VERKTYG

ANALYS
Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser.

STRATEGI
Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching.

IMPLEMENTERING
Workshops – Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Med våra workshops och föreläsningar får ni ny energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.
Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

KOMMUNIKATION
Vi aktiverar ert varumärke med rätt grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.

Affärsutveckling innefattar många olika processer och metoder med ett gemensamt mål  – att öka företagets tillväxt. 

Vi har stor erfarenhet av affärs- och marknadsplanering och utgår i vårt arbete från er befintliga affärsplan. Saknas en sådan, så utvecklar vi den gärna tillsammans med er. Affärsutvecklingen berör ofta områden såsom analys, vision, mål, strategi och aktiviteter med efterföljande uppföljning. 

Med affärs- och marknadsplanen som grund hjälper vi er med att implementera era planer till praktiskt genomförande med rätt budskap, design och aktiviteter.

VI ERBJUDER

AFFÄRS- & MARKNADSPLAN

Vi analyserar företaget i grunden och inventerar allt ert bakgrundsmaterial. Vi studerar uppfattningen hos era befintliga kunder, identifierar presumtiva kunder och analyserar era konkurrenter. Med detta som grund utvecklar vi tillsammans ert företags vision, affärsidé, mål och position på marknaden.

VARUMÄRKES- & KOMMUNIKATIONSPLATTFORM

Vi hjälper er att utveckla ert varumärke med rätt målgrupper, träffsäkra budskap, och argument som når mål.

Att bygga ett varumärke handlar i grund och botten om att skapa en stark identitet. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån ert företag i kombination med den uppfattning som finns om er idag.

AKTIVERING & PRODUKTION

Tillsammans fastställer vi flera lämpliga insatser som hjälper er att implementera er affärsplanering med marknadskommunikation och PR. Exempel på detta kan vara pressmöten, webbproduktion, grafisk profil och visionsfilmer.

VÅRA VERKTYG

ANALYS
Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, kundanalyser, konkurrensanalyser samt målgruppsanalyser.

STRATEGI
Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching. Vi skapar affärsplaner, varumärkesplattformar och marknadspositioner. 

IMPLEMENTERING
Workshops – Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Med våra workshops och föreläsningar får ni ny energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.
Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

KOMMUNIKATION
Vi aktiverar ert varumärke med rätt grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.