näringsliv & företagsklimat

 

Ett starkt och livskraftigt näringsliv är grunden för utveckling i en region. Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt, ett gott företagsklimat och attraktiva platser där företag startar eller vill fortsätta utvecklas, där entreprenörer kan förverkliga sina drömmar. Det handlar också om en plats attraktionskraft, samverkan mellan företag och offentliga aktörer och tydliga strategier för att få fler företag som växer och utvecklas. Med ett bra lokalt företagsklimat är det lättare att starta, driva och utveckla ett framgångsrikt företag. Det möjliggör också att fler arbeten skapas och att kommunens skatteintäkter ökar.

 

Hur tar man som offentlig organisation ledarskapet i näringslivsutvecklings-arbetet? Hur kan man arbeta medvetet med ledarskap, mål, tydligare rollfördelning och dialog för att skapa ännu bättre förutsättningar för företagen?

 

Genom att öka förståelsen och kunskapen om företagens villkor men också genom att aktivt arbeta myndighetsutövning och service till företagen där fokus är att hjälpa företagen att göra rätt.

 

Låt oss hjälpa er att hitta möjliga vägval för hur ert utvecklingsarbete kan organiseras, utvecklas och genomföras. Här identifieras samverkansstrukturer med offentliga organisationer, företag och föreningar för att optimera platsens samlade verksamhetsmässiga- och ekonomiska förutsättningar.

 

Kontakta oss

vårt erbjudande

Vi erbjuder analys av ert företagsklimat idag och undersöker vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Vi coachar er i ert näringslivsutvecklingsarbete och hjälper er att ta fram strategier för att förbättra ert företagsklimat.

Vi hjälper er att utveckla och bygga en stabil struktur och organisation för att exempelvis skapa bättre samverkan och dialog mellan företag och den offentliga organisationen. Vi tittar på era processer, utbildar och hjälper er att utveckla ert platsvarumärke och er service.

Vi har också erfarenhet av kommunikation och marknadsföring som kraftfulla verktyg både i arbetet med näringslivsutveckling och företagsklimat.  

Analys

Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser.

Strategi

Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching.

implementering

Effektiva utvecklingsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Vår verktygslåda innehåller bla workshops och föreläsningar som ger energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.

Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

Kommunikation

Vi erbjuder er hjälp att utveckla er marknadsstrategi och att aktivera ert varumärke med marknadskommunikation, grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.

uppföljning & utvärdering

Vi erbjuder objektiv utvärdering av olika insatser och projekt. Vi tar fram modeller för effektiva utvärderingar av era strategier och mål.

välkommen att kontakta oss