investeringar & etableringar

Vi hjälper fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer och investerare att både analysera sina befintliga lokaliseringar såväl som att hitta rätt plats för fortsatt utveckling.
Våra kunder är även kommuner och regioner som vi bistår med att paketera sina fördelar och proaktivt attrahera rätt investeringar och etableringar som bidrar till tillväxt.

 

Med vårt särskilda analysverktyg Place Xplorer genomför vi skräddarsydda körtidsanalyser och analyserar områdets demografi, inkomst- och utbildningsnivåer, köpkraft och konsumtion nedbrutet på relevanta kundsegment.

 

Kontakta oss

vårt erbjudande

Fastighetsutvecklare,  detaljhandelsaktörer och investerare behöver både kunna analysera sina befintliga lokaliseringar och samtidigt identifiera nya platser att utvecklas på, i linje med sin tillväxtstrategi.

Kommuner, regioner och destinationer behöver kunna övertyga företagsledare och andra beslutsfattare om regionens ekonomiska potential och på ett attraktivt vis profilera platsen utifrån behov, trender och köpvanor för att locka till nyetableringar, investeringar och samtidigt behålla sina befintliga företag.
Ofta finns önskemål om paketering av kommunal mark som behöver utvecklas i linje med kommunens önskemål där utmaningen, snarare än en traditionell fastighetsförsäljning, många gånger kräver en bred konceptutveckling där flera externa aktörer behöver vara möjliggörare såsom investerare, fastighetsutvecklare, byggbolag, arkitekter och ”tagare” av en framtida produkt.

Tack vare vår egen erfarenhet har vi utvecklat ett nära samarbete med flera samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Något som ger våra kunder både ett nationellt och internationellt perspektiv. I de uppdrag som vi arbetar med är vår ambition att ständigt utveckla anpassade och pragmatiska lösningar som ger ett bra resultat.

Analys

Vårt nya digitala analysverktyg Place Xplorer hjälper er fatta välgrundade strategiska beslut, vilket ger er möjlighet att identifiera helt rätt plats – för er verksamhet. Nu.

Fastighetsutvecklare, detaljhandelsaktörer, investerare såväl som  kommuner, regioner och destinationer möter samma frågor hela tiden:

  • Hur kan vi utvärdera- och hitta rätt platser för våra målgrupper, kunder och demografi?
  • Hur kan vi övertyga företagsledare och andra beslutsfattare om kommunens- och regionens ekonomiska potential?
  • Hur kan vi hitta rätt platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

Vi genomför skräddarsydda körtidsanalyser och analyserar områdets demografi, inkomst- och utbildningsnivåer, köpkraft och konsumtion nedbrutet på relevanta kundsegment.

Place Xplorer är ett analytiskt verktyg som hjälper er fatta välgrundade strategiska beslut, vilket ger er möjlighet att identifiera helt rätt plats – för er verksamhet.
Magkänsla och erfarenhet är givetvis viktiga komponenter men med rätt beslutsunderlag kan ni fatta säkra beslut.

Strategi

Med korrekt analysunderlag på plats fastställer vi tillsammans rätt kompassriktning för uppdraget.

Tillsammans med våra kunder paketerar vi rätt värdeerbjudande som beskriver varför era målgrupper kommer att kunna bli mer framgångsrika just på er plats än någon annanstans i Sverige. För att arbeta fram just ert värdeerbjudande krävs samverkan mellan flera olika intressenter både på lokal-, regional- och nationell nivå. Vi hjälper er genom hela processen och paketerar just era fördelar.

När ert värdeerbjudande är sammansatt utvecklar och designar vi tillsammans ett investeringsprospekt, ett material som ger möjliga investerare ett opartiskt och genomarbetat beslutsunderlag. I prospektet presenteras ett flertal delar som förstärker just ert värdeerbjudande såsom exempelvis marknadsförutsättningar och fastighetsförutsättningar.

marknadskartläggning och uppsökande verksamhet

Det spelar ingen roll om du är fastighetsutvecklare, retailaktör eller ett annat företag som söker nya platser att utvecklas på, eller om du representerar en kommun och vill attrahera nya investeringar och etableringar. Vårt signum är att genom pro-aktivt och uppsökande arbete kartlägga marknaden efter möjligheter som kan samspela med era mål.

Mer än en traditionell fastighetsförsäljning
Ofta finns önskemål om paketering av kommunal mark som behöver utvecklas i linje med kommunens önskemål där utmaningen, snarare än en traditionell fastighetsförsäljning, många gånger kräver en bred konceptutveckling där flera externa aktörer behöver vara möjliggörare såsom investerare, fastighetsutvecklare, byggbolag, arkitekter och ”tagare” av en framtida produkt.

välkommen att kontakta oss