varumärkes-utveckling

En plats med ett starkt varumärke och som skiljer sig från andra på ett tydligt sätt, gör att det blir lättare att välja vart man vill åka, bosätta sig eller var man ska investera. Ökad konkurrens ställer allt högre krav på er förmåga att organisera ert samlade strategiska marknadsföringsarbete. Vi hjälper er utveckla ert platsvarumärke.

Kontakta oss

vårt erbjudande

I dag räcker det inte enbart med en bra produkt för att en plats ska utvecklas positivt. Det krävs också att marknaden känner till platsen och vad den erbjuder.

Låt oss hjälpa er med att arbeta fram ert unika platsvarumärke. Vi hjälper till med att analysera, skapa och utveckla ett platsvarumärke med målet att stärka platsens förmåga att tydligt kommunicera sina fördelar. Med ett välförankrat och genomarbetat platsvarumärke blir processen och de verktyg den levererar ett viktigt stöd i platsens samlade utvecklings- och tillväxtarbete.

I vårt arbete utgår vi alltid ifrån din plats identitet i kombination med den uppfattning som finns om ert varumärke idag.

Analys

Tillsammans med er som uppdragsgivare formulerar vi gemensamt uppdragets innehåll som alltid tar sin utgångspunkt i era affärs- och styrdokument.
Vi fastställer tillsammans rätt projektplan, organisation och rapporteringsstruktur.

Vidare inventerar- och analyserar vi redan tillgängligt material som kan vara viktigt som referensinformation till det material som vi särskilt för uppdraget behöver ta fram. Detta kan innefatta information från dokument, myndighetsinformation och tidigare/andra undersökningars resultat och statistik. Med detta som utgångspunkt tar vi fram en grundstruktur över vilken egna data för projektet som vi behöver ta fram.

Allt framtaget material analyseras, redovisas och förankras. Ofta genomför vi särskilda workshops tillsammans med er som kund där vi gemensamt resonerar om styrkor, associationer, konkurrenter, personlighet, resultat och fortsatt inriktning.  

Strategi

Med korrekt analysunderlag på plats fastställer vi tillsammans rätt kompassriktning för uppdraget.

Tillsammans med er utvecklar vi förslag på målgrupps- och kommunikationsstrategi och med detta som grund ett utkast på en plattform som innehåller förslag på positionerande budskap och de bakomliggande resonemangen. Gemensamt fastställer vi era viktigaste faktorer för er identitet och möjliga styrkeområden. Slutligt förslag presenteras alltid med exempel på hur budskap kan användas i målgruppsanpassad kommunikation.

Aktivering & kommunikation

Med framtagen plattform som grund arbetar vi tillsammans igenom förslag på hur vi på bästa vis kan aktivera framtagen strategi. Aktiviteter och inspiration tas fram nedbrutet efter specificerade målgrupper vilket gör att ni som kund får tillgång till en palett av aktiviteter som gör att ni per omgående kan inleda ert förankrings- och implementeringsarbete.

Genom våra goda samarbeten med mycket kompetenta reklam- och produktionsbyråer kan vi hjälpa er hela vägen med implementering såsom grafisk profil, webb, design, film och foto. Helt i linje med framtagna strategier och aktiviteter.

välkommen att kontakta oss