Av: Joakim Ljungqvist

Vd och projektledare

Ny nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket


 

Ny nuläges- och scenarioanalys från Tillväxtverket. Läs Place Promotions Qs and As med Erika Rosander.


 

Om Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

tillvaxtverket.se

 

1. Vem är du Erika?

Jag har ett övergripande utvecklings- och samordningsansvar för turism- och besöksnäringsfrågor på Tillväxtverket. Jag har jobbat snart 20 år inom området, hos olika arbetsgivare och med olika arbetsuppgifter – från branschorganisation, via ett regionalt samverkans- och utvecklingsprojekt, till staten och Tillväxtverket, ett år som sekreterare i en statlig turismutredning – och nu också kryddat med internationellt arbete. Jag har fått vara med om en rejäl utveckling under dessa år. Mina examina har jag inom journalistik och ekonomi, och har jobbat som nyhets- och ekonomireporter vilket jag haft stor nytta av i alla mina jobb.

2. Tillväxtverket har nu tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet. Berätta mer!

Tillväxtverket bedömde tidigt att pandemin kommer att få så stor påverkan på besöksnäringen att vi har ett ansvar att löpande sätta oss in vad som händer och förstå vilka konsekvenserna blir. Analysen är samtidigt också ett sätt att sortera bland en stor mängd källor och sprida kunskap i aktörssystemet. Vi har också velat blicka framåt och peka på utsikter och möjligheter till återhämtning, liksom på de stora osäkerheter som följer av pandemin. Vår rekommendation till både regeringen och andra aktörer är att ha ett aktivt och offensivt förhållningssätt så att svensk besöksnäring kan ställa om och hitta vägen framåt så snabbt som möjligt. Vi ska inte vara de som sitter i baksätet och väntar på att allt blir som vanligt – för det kommer sannolikt inte att ske.

3. Vilka tydligaste verksamhetsförändringar upplever du för er på Tillväxtverket under rådande Corona-pandemi?

Tillväxtverket har ansvar för genomförande och handläggning av korttidsstödet till företag och har under året ställt om en mycket stort del av verksamheten för att hantera stödet. En helt ny organisation har vuxit fram där varje enhet på myndigheten bidrar med kompetens och resurser, utöver nyrekryteringar. Det är klart att ett sådant jätteuppdrag märks – och hela myndigheten kämpar tillsammans för att klara uppgiften. Samtidigt har vi som jobbar med besöksnäringsfrågor mycket att göra när våra frågor som hamnat i hetluften av skäl som ingen riktigt kunnat förutse.

4. Hur är din framtidstro för besöksnäringen?

Jag tror att besöksnäringen kommer att återhämta sig då de grundläggande drivkrafterna för upptäckande och resande kommer att finnas kvar. Men det tar nog tyvärr längre tid än vi hoppats och det ligger i osäkerhetens natur att vi inte riktigt vet hur turismen och resandet kommer att se ut framöver. Vissa delar av näringen har fått sådana smällar att det kommer att ta mycket lång tid att återhämta sig, och sannolikt blir vissa förändringar bestående när det gäller resmönster och preferenser – tendenser som också kan förstärkas av kraven på en hållbar omställning. Långsiktig har jag mycket gott hopp om en hållbar, konkurrenskraftig och högkvalitativ turism och besöksnäring i Sverige.

5. Vad önskar du dig helst av allt i julklapp?

Jag önskar mig såklart att världen, Europa och Sverige får bukt med Covid-19 och att vi får, vill och har möjlighet att ta oss ut på restauranger, teatrar, museer, idrottsevenemang, nöjesparker, kaféer och barer, både i våra hemorter och på resande fot. Något jag själv längtar efter är att gå på en riktigt bra konsert i en fullsatt konserthall med högt publiksorl, massiva applåder, gärna allsång och tätt mingel i pausen.