Ny position för Rimforsa och Kinda

I veckan hade vi glädjen att presentera resultatet av vårt arbete med att ta fram en marknadsföringsplattform för Rimforsa. Ett spännande uppdrag från Kinda kommun. I en artikel i Östgöta Correspondenten idag berättar kommunledningen om resultatets mottagande.

Den fick stående ovationer av Kommunstyrelsen igår. Det kändes som att det var något riktigt bra på gång här”, säger Lars Karlsson (L), till tidningen.

Senaste halvåret har vi haft nöjet att leverera uppdraget att presentera ett förslag på marknadsföringsplattform som är tänkt att ligga till grund för en marknadsföringsplan med målet att Rimforsa och Kinda kommun ska vara en attraktiv plats att leva, besöka och verka i.

Plattformen skulle enligt uppdraget tydligt peka ut:

  • Den målgrupp som anses lämpligast utifrån kriteriet mest trolig för att bosätta sig i Rimforsa (Kinda)
  • Vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Lämplig profilering av kommunen

Efter ett omfattande arbete med analys, behandling av primär och sekundärdata, grundläggande förankring samt kreativt arbete landade vi i en marknadsföringsplattform som togs emot på bästa sätt.

”Linköpings gröna granne” & ”Sjöriket Kinda”

Resultaten blev något som kan tyckas sticka ut då vi inte positionerar Rimforsa mot sina närmaste medtävlare, vilket annars är vanligt. Vi väljer istället en annan strategi. Att koppla oss nära för att dra nytta av varandras fördelar. Därmed landade uttrycket för marknadsföringsplattformen i budskapet ”Linköpings gröna granne”. På så sätt kan Kinda kommun med glimten i ögat dra nytta av grannen Linköpings profilbärare och styrkor.

Valda målgrupper, barnfamiljer och hemvändare, blev tydliga i analysen som också målar en klar bild över Rimforsas styrkor: natur, trygghet och sjönära läge i kombination med att närheten till regionens centralort Linköping. Parallellt har projektet också levererat en marknadsposition för hela Kinda baserad på den analysdata som hanterats. Resultatet blev positionen ”Sjöriket Kinda”.

”Sjöriket Kinda” är en marknadsposition som alla i Kinda kan stå bakom – oavsett om man bor i Horn, Kisa eller Rimforsa. För utomstående är det lätt att se att budskapet är sant – det är bara att titta på kartan.

Nu fortgår förankringsarbetet och det mer konkreta arbetet med aktivitetsplanering tar vid för kommunen.

Länk till artikel
För dig som är prenumerant går artikeln att läsa här

Kontakt
Joakim Ljungqvist, Place Promotion
Projektledare
fornamn@placepromotion.se
070 – 524 24 90

Bild: Rimforsa Strand