Nytt företag platsutvecklar med digitala presentkort som stödjer lokalt näringsliv och handel

sjostadskortet

Kreativa företaget Cardskipper har, mitt under coronakrisen, utvecklat en idé som ger möjlighet att stödja lokalt näringsliv med digitala presentkort.

Joakim Schelin är vd på företaget. Här är Place Promotions Qs and As.

Berätta om Cardskipper?
Cardskipper har utvecklat ett digitalt medlemskort, som syftar till att ersätta traditionella fysiska medlemskort. Den digitala lösningen möjliggör direkt kommunikation med medlemmarna vilket skapar stora möjligheter för organisationerna sett till information, sponsorskap, försäljning, administration, engagemang med mera. Vårt digitala medlemskort sparar både tid och pengar samtidigt som det erbjuder nya möjligheter till utveckling.

Vi har kunder i 56 länder fördelat på 450 olika organisationer inom olika branscher. I spåren av Coronakrisen utvecklade vi tjänsten ytterligare, för att använda vår plattform för att stötta den hårt drabbade lokala handeln.

Digitala presentkort som stödjer det lokala näringslivet?
Vi fick under våren frågan om vår tjänst kunde användas för att distribuera digitala presentkort för att kunna stödja den lokala handeln i Motala. Vi hade de flesta pusselbitar på plats, och kunde på rekordkort tid lansera ”Sjöstadskortet” under maj. Parallellt med detta hade vi en dialog med ytterligare ett par kommuner, och under juni distribuerade vi presentkort även i Norrköping och Ödeshög. Under hösten har det varit ett fortsatt stort intresse. Örebro var senaste kommun att dra igång, och inför julhandeln är ytterligare ett par kommuner i startgroparna. Det känns väldigt stimulerande att kunna stötta såväl lokal handel som hårt jobbande medarbetare i dessa tider. Inför den stundande julhandel förbättrar vi tjänsten ytterligare, nu genom att också möjliggöra för privatpersoner att ge bort presentkort till familj och vänner.

Vilka nationella exempel tycker du har fått bäst effekt?
På samtliga orter där lösningen har använts har vi fått bra gensvar! Vi har fått till en smidig och enkel process för anslutna företag, kommuner och medarbetare. Det är lätt att ansluta sig för handlarna och enkelt för medarbetaren att lösa in presentkorten. Responsen från såväl handlare, kommuner och användare har varit överväldigande.

Kontakt
Joakim Ljungqvist
VD, Place Promotion Sweden AB
fornamn@placepromotion.se
070 – 524 24 90