Place Promotion förvärvar del av produktions- och eventbyrån Play Reklam & Event AB

Sveriges nya platsutvecklingsbyrå fortsätter nu sin utveckling. Nu förstärks erbjudandet ytterligare genom att man i veckan förvärvade del av östgötska produktions- och eventbyrån Play Reklam & Event AB.

Place Promotion är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå som erbjuder landets ledande specialister inom destination- stadsutveckling och investeringsfrämjande arbete.

”Detta är ett naturligt steg för oss att möta våra kunders behov på ett ännu bättre sätt”, säger Place Promotions vd Joakim Ljungqvist. ”Genom vårt nya förvärv kan vi bredda och utveckla vårt arbete med ett än mer allomfattande erbjudande från strategi till genomförande. Att professionellt kunna aktivera strategier med rätt kommunikation och förstklassiga event är något som flera av våra kunder efterfrågar idag. Därför är jag extra glad över den här affären.”

”Detta känns otroligt roligt och inspirerande och har under tiden vuxit fram som det mest naturliga steget i vår fortsatta tillväxt och utveckling. Med nya resurser och kompetenser står vi nu redo att tillsammans lyfta mot högre mål”, säger Jonny Johansson vd Play Reklam & Event.

Place Promotion finns idag representerade i Skåne, Östergötland, Örebro, Södermanland och Norrland. Vi analyserar marknaden, utvecklar och implementerar strategier och kommunicerar med marknaden – Vi är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå och hjälper offentliga organisationer, investerare och företag att realisera sina visioner och mål.

Kontakt
Joakim Ljungqvist
VD, Place Promotion Sweden AB
fornamn@placepromotion.se
070 – 524 24 90