Av: Joakim Ljungqvist

Vd och projektledare

Place Promotion inleder samarbete med PDL Group

PDL Group äger och driver anläggningar för padel i Sverige. Man finns idag lokaliserade på ca 23 orter och har en uttrycklig vilja att växa i antal anläggningar och lokaliseringar för att kunna penetrera en större marknad. Därför har man i dagarna inlett ett samarbete med Place Promotion, Sveriges nya platsutvecklingsbyrå. Samarbetet bygger på att med gemensamma krafter att identifiera nya lokaliseringar i Sverige för bolagets verksamhet.

PDL Group är svensk marknadsledande aktör inom padel och har en långsiktig drivkraft etablera och utveckla padel i Sverige och sprida glädjen med sporten till både unga och gamla.

– Intresset för padelsporten har växt lavinartat de senaste åren.  Vi har en tydlig tillväxtidé och vill på allvar både utveckla och sprida sporten till fler utövare och fler geografiska marknader.

Vi söker därför aktivt efter flera platser att expandera vår verksamhet på. Att vi nu knyter ett samarbete med Place Promotion känns helt rätt och lite av en perfect match. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans, säger Jesper Davelind etableringschef PDL Group.

Place Promotion är Sveriges nya platsutvecklingsbyrå och erbjuder landets ledande specialister inom plats- och fastighetsutveckling

– Vi både tror på- och är imponerade över den utveckling padelsporten har uppvisat de senaste åren, säger Joakim Ljungqvist, vd Place Promotion Sweden AB. Den här typen av utvecklingsinsatser av idrott bidrar till en mer attraktiv plats att leva, bo och verka i. I och med samarbetet med PDL Group ser vi fram emot att hjälpa till i bolagets fortsatta tillväxt och identifiera lokaliseringar på nya intressanta platser i Sverige

Padel uppvisar stor utvecklingspotential

Med målsättningen att ta sporten till nya höjder, arbetar PDL Groups team dagligen för att erbjuda attraktiva helhetslösningar för sina kunder. Som en av världens mest expansiva sporter är padel en fantastisk produkt med stor utvecklingspotential.

Vill du samspela tillsammans med PDL?