rätt plats.

med rätt förutsättningar.

Skaffa konkurrensfördelar och ta hjälp av oss redan idag.

Ett analytiskt verktyg som hjälper er fatta välgrundade strategiska beslut, vilket ger er möjlighet att identifiera helt rätt plats – för er verksamhet. Magkänsla och erfarenhet är givetvis viktiga komponenter men med rätt beslutsunderlag kan ni fatta säkra beslut.

Retailaktörer &

Detaljhandel

Läs mer

» Hur kan vi få nya insikter utifrån vald plats och använda kvalitetssäkrade data för att skapa en tillväxtstrategi?

» Hur kan vi utvärdera tänkbara platser för nyetablering och analysera marknadspotential och göra ekonomiska prognoser?

» Hur kan vi identifiera luckor på marknaden och komplettera våra distrikt och minimera intern konkurrens?

Fastighets-

utvecklare

Läs mer

» Hur kan vi hitta platser som är precis rätt för våra målgrupper, kunder och demografi?

» Hur kan vi säkra att läget är det rätta med hjälp av marknads-analyser och inte låta magkänslan få bestämma?

» Hur kan vi skapa presentationer som övertygar? Med mark-nadsanalyser och kartor som ger översikt?

Kommun &

regionföreträdare

Läs mer

» Hur kan vi övertyga företagsledare och andra beslutsfattare om kommunens- och regionens ekonomiska potential genom kartor och rapporter?

» Hur kan vi visa det bästa från vår kommun/region genom att skapa ett presentationspaket som profilerar oss utifrån våra behov, trender och köpvanor för att locka till nyetableringar och investeringar?

» Hur kan vi behålla våra befintliga etableringar och vårda våra relationer med existerande företag genom kundsegmentering i nytta för marknadsföring och expansion?