Båstad Turism & Näringsliv och Båstads kommun

Uppdrag: Utveckling av besöksnärings- och evenemangsstrategi Båstads kommun

Place Promotion har haft uppdraget att ta fram en besöksnärings- och evenemangsstrategi för Båstad och Bjärehalvön. Syftet är att skapa gemensamma prioriteringar, värderingar och visioner för hur turism och evenemang ska bidra till långsiktig hållbar utveckling av destinationen. Arbetet med att ta fram strategin har innehållit stor delaktighet från företag inom besöksnäringen, kommunala tjänstemän och politiker och föreningar. Målet har varit att skapa en strategi som ger vägledning, skapar engagemang i flera organisationer och ett gemensamt ansvar för att genomföra de beslutade åtgärderna som krävs för att nå målen. Strategin beslutades i kommunfullmäktige samt i Båstad Turism & Näringslivs styrelse i december 2020.

”Vi valde att anlita Emma Håkansson på Place Promotion som processledare för vårt strategiarbete. Vi är mer än nöjda! Professionellt, effektivt, kunnigt. Emma lyckades dessutom på ett för resultatet mycket viktigt sätt även motivera, utmana och inspirera vilket ledde till en väldigt vass och ambitiös strategi”

Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv