Bauhaus

Uppdrag: Bauhaus arbetar aktivt och med en klar tillväxtstrategi med en strävan är att växa på flera attraktiva platser i Sverige.
Som ett led i detta arbete har Place Promotion analyserat enskilda marknader och med detta som grund bidragit till värdefulla insikter som på ett strategiskt och faktabaserat vis kan stödja framtida investeringsbeslut på nya platser och marknader i landet.

Analysens innehåll har med utgångspunkt från givna körtidsanalyser hanterat delar såsom

  • Total population nedbrutet efter kön och ålderssegment
  • Inkomstnivåer/hushåll
  • Utbildningsnivå på individnivå
  • Köpkraft – den disponibla totala inkomsten
  • Konsumtion i relevanta produktsegment

    ”Place Promotion har varit ett utmärkt stöd för oss på BAUHAUS i vår strävan att effektivisera och känna trygghet i våra framtida etableringar. Med sina snabbfotade, kostnadseffektiva och ”precisa” analyser kommer de att vara en naturlig partner för oss framöver.”

    Martin Berzelius, etableringschef BAUHAUS