Höganäs kommun

Uppdrag: Utveckling Höganäs hamn

Under 2021 har Place Promotion bistått Höganäs kommun i försäljningen av fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2 i Höganäs hamn. I februari tecknade Höganäs kommun och investerarna från Morshamn Fastigheter AB ett markanvisningsavtal. Ett avtal som bygger på en markförsäljning motsvarande 13,5 MSEK. Totalt sett landar investeringen på tresiffrigt miljonbelopp. 

Höganäs kommun vill ligga i topp när det gäller företagsklimat, stadsutveckling och destinationsutveckling. Därför har vi i samarbete med Place Promotion aktivt sökt efter investerare som är intresserade av en etablering och utveckling av hamnområdet i Höganäs, säger Herman Crespin, kommundirektör Höganäs kommun. Vi valde att arbeta med Emma och Joakim för att de har lång erfarenhet och stor kompetens både från besöksnäringen och offentliga organisationer. De har visat stort engagemang för uppdraget och arbetat på ett mycket professionellt sätt som lett fram till en mycket spännande etablering och investering i Höganäs. Jag kan varmt rekommendera Place Promotion till andra kommuner och företag, avslutar han.

Uppdraget har bestått i att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling av hotell, publik verksamhet och offentliga miljöer i hamnområdet i Höganäs för att öka attraktiviteten för besökare och invånare samt skapa liv i hamnen året runt. Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv för utveckling av hamnområdet, togs fram och har skickats till ca 350 potentiella intressenter samt annonserats lokalt och nationellt. Intressenter fick lämna in en intresseanmälan som utvärderades efter uppsatta kriterier och valet landade tillslut på Morshamns Fastigheter AB:s förslag Hamnbadshotellet. Ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia med tillhörande spa och rökeri.

Vi på Morshamns Fastigheter har upplevt ett mycket professionell agerande från både Place Promotion samt uppbackning från Höganäs kommun. Här ser vi nu fram emot att få genomföra vår vision och uppföra samt utveckla fastigheten i Höganäs hamn för att vara ett naturligt komplement i Kullabygdens besöksnäringen samt för Höganäsborna, säger Christopher Alm, VD Morshamn Fastigheter AB

Vi är så klart otroligt glada för att på allvar få bidra till Höganäs kommuns utveckling. Detta är ett investeringsfrämjande projekt som platsutvecklar på riktigt och kommer långsiktigt att förstärka kommunens attraktivitet och konkurrenskraft i Sverige, säger Joakim Ljungqvist från Place Promotion. Det har varit en spännande och lärorik process och vi önskar både kommunen och investerarna ett stort lycka till avslutar Emma Håkansson.

 Länk till film och kommunens webbplats samt till Hamnbadshotellet:

https://www.hoganas.se/hamnen
www.hamnbadshotellet.se