Kinda kommun – ny marknadsföringsplattform

Uppdrag: Ta fram en marknadsförings- och varumärkesplattform för Kinda kommun

Place Promotion Sweden AB fick i uppdrag att presentera ett förslag på marknadsföringsplattform som är tänkt att ligga till grund för en marknadsföringsplan med målet att Rimforsa och Kinda kommun ska vara en attraktiv plats att leva, besöka och verka i.

Plattformen skulle tydligt peka ut:

  • Den målgrupp som anses lämpligast utifrån kriteriet mest trolig för att bosätta sig i Rimforsa (Kinda)
  • Vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Lämplig profilering av kommunen.

”Att jobba med Place Promotion är att få det lilla extra utöver det vanliga. Med stor kunskap och erfarenhet av kommunala processer genomfördes projektet framgångsrikt och slutresultatet blev så mycket mer än vi förväntade oss. Hela processen förankrades hos deltagarna vilket lett till en enighet omkring plattformen. Jag rekommenderar Place Promotion med varm hand om du/ni är ute efter ett professionellt team som alltid levererar det lilla extra! ” 

 – Malin Forsberg, Kommunikationschef, Kinda kommun 

 Länk till artikel om projektet