PDL

Uppdrag: PDL Group äger och driver anläggningar för padel i Sverige. Man finns idag lokaliserade på ca 23 orter och har en uttrycklig vilja att växa i antal anläggningar och lokaliseringar för att kunna penetrera en större marknad.  Samarbetet bygger på att med gemensamma krafter att identifiera nya lokaliseringar i Sverige för bolagets verksamhet. PDL Group är svensk marknadsledande aktör inom padel och har en långsiktig drivkraft etablera och utveckla padel i Sverige och sprida glädjen med sporten till både unga och gamla.

– Intresset för padelsporten har växt lavinartat de senaste åren.  Vi har en tydlig tillväxtidé och vill på allvar både utveckla och sprida sporten till fler utövare och fler geografiska marknader. Vi söker därför aktivt efter flera platser att expandera vår verksamhet på. Att vi nu knyter ett samarbete med Place Promotion känns helt rätt och lite av en perfect match. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans.

Jesper Davelind etableringschef PDL Group.