Region Östergötland

Uppdrag: Konsult strategiskt arbete, platsutveckling, projektledning av utvecklingsprojektet TEAM-Östergötland,

Place Promotion Sweden AB har fått ett uppdrag att tillsammans med Region Östergötland och Tillväxtverket att driva projektet TEAM-Östergötland.

Projektet mål är att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring genom samhandling mellan offentliga och privata aktörer.

”Jag är fantastiskt glad över samarbetet med Place Promotion idag. Leveransförmågan är helt oklanderlig och överträffar nästan alltid de förväntningar som finns uppställda. Energin, drivkraften och bemötandet från medarbetaren på Place Promotion är på högsta internationella nivå och jag ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans både detta och framtida utvecklingsprojekt.”

– Mattias Flodström, strateg, innovation och näringslivsutveckling Region Östergötland

Följ utvecklingsarbetet via www.teamostergotland.com