SNDMO

Uppdrag: Hållbar destinationsutveckling SNDMO

Place Promotion genomförde under hösten 2020 en digital workshop med de ca 40 medlemmarna i SNDMO (Swedish Network of Destination Mangement Organisations). Syftet var att engagera, inspirera och utmana deltagarna från de lokala turismorganisationerna på temat hållbar tillväxt inom besöks- och upplevelsenäringen och bestod av trendspaningar, föreläsningar, panelsamtal och think tanks med deltagarna.

”Vi valde Emma med omsorg då vi ville ha en moderator i samtalet som har god kännedom om våra organisationer, väldigt hög kunskap i ämnet och om omvärlden samt med en personlighet att entusiasmera samtidigt som vi utmanas i hur vi tänker. Och med tanke på feedbacken efteråt så valde vi helt rätt!”

Anna Wittgren, ordförande SNDMO”