BoreNet och Place Promotion i nytt samarbete kring lokalproducerade webbplatser

Motalaföretagen Place Promotion och BoreNet startar samarbete kring webbproduktion.
Två branscher möts i lokal samverkan för att skapa effektiva lösningar för småföretag.

IT-företaget BoreNet från Borensberg har en lång och framgångsrik historia som lokal internetleverantör med leverans av bredband, telefoni, TV, fjärrskrivbord, serverdrift och webbhotell (hosting). Behovet av att även kunna leverera produktion av webbplatser har växt sig allt starkare de senaste åren och nu finns lösningen på plats. Den hittades lokalt i Motala hos platsutvecklingsbyrån Place Promotion.

Place Promotion arbetar med plats- och affärsutveckling. Bolaget har strategisk marknadskompetens men har även resurser kopplade till projektledning, webbdesign och grafisk produktion. Något som passar väl vid produktion av webbplatser.

De båda företagen har därför gjort gemensam sak och lanserar nu ett samarbete innehållande färdiga paket innehållande skapande av webbplatser, hosting och serviceavtal.

Vi har ett gott förtroende hos våra kunder och det känns därför fint att kunna leverera en ny tjänst tillsammans med Place Promotion som vi vet håller samma höga kvalité och service som oss själva. Webblösningen är helt byggd utifrån ett efterfrågat behov hos våra kunder”, säger Georgios Tziolas, en av ägarna till BoreNet.

För att korta vägen och underlätta för kunden finns färdiga underlag framtagna och startsträckan blir därför kort och effektiv.

Väldigt kul att hitta en produkt där vi kan samarbeta med ett annat lokalt företag på ett så naturligt sätt och där våra kompetensområden möts så väl, det kommer underlätta för kunderna. Vi ser fram emot att få leverera många fina och funktionella webblösningar tillsammans”, säger Place Promotions VD Joakim Ljungqvist och fortsätter: ”Att skapa nytt liksom att uppdatera och modernisera gamla kanaler, som exempelvis att mobilanpassa eller på andra sätt kvalitétshöja sin webbplats är insatser många företag kan utveckla i kristider, likt den vi befinner oss i just nu.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!

Margareta Hagman, Place Promotion
Projektledare
fornamn@placepromotion.se
070 – 289 87 96

Mer information om BoreNet