Svenska kommuner och regioners syn på utmaningar, framgångar och lärdomar under Coronapandemin

2020 blir ett år vi aldrig glömmer. Coronapandemin har skapat helt nya perspektiv och inneburit stora prövningar för verksamheter och deras förutsättningar. I syfte att ta del av hur svensk platsutveckling påverkats bad vi ett urval av Sveriges kommuner och regioner att besvara några frågor om ämnet.

Undersökningen visar att kommunikation både är och har varit huvudfokus, liksom största utmaningen under våren och försommaren 2020. Vi ser att samverkan mellan aktörer, ofta näringsliv och offentlighet, av många anses vara nyckeln till framgång, och att väletablerade samverkansklimat och arenor har stort värde när krisen kommer. 

Vi kan också konstatera att de allra flesta respondenterna tror att näringslivsutveckling och att stimulera befintligt näringsliv kommer att bli verksamheternas största fokus post-corona. Svaren ger oss även en indikation på ett ökat självförtroende hos de kommuner och regioner efter ett första halvår av prövning. Rapporter ger oss också konkreta exempel på insatser som kommuner och regioner anser gett god effekt.

Slutligen kan vi avslöja att Helsingborg är staden som hittills imponerat mest på undersökningens respondenter. Läs rapporten i sin helhet nedan.

Rapport

Läs hela rapporten via länk nedan.

Erbjudande – ”Nya lärdomar och insikter i kristider”

Den pågående Corona-pandemin har påverkat oss alla. Vi har fått ställa om, tänka nytt och gemensamt testa nya arbetssätt och aktiviteter. Restriktionerna till följd av viruset har visat oss hur vi måste vara kreativa och tänka nytt när hela vår affärsmodell vänds upp och ner.

Place Promotion erbjuder därför en process där företag och organisationer kan utvärdera och förbättra sina insatser som gjorts hittills under Corona-pandemin.