Oskarshamn kommun

Uppdrag: Utredning framtida organisation, destinationsutveckling, platsmarknadsföring och turismverksamhet

Place Promotion fick i uppdrag att utreda hur en framtida organisation avseende frågorna destinationsutveckling, platsmarknadsföring och turismverksamhet skulle kunna komma att se ut och därmed också ge ett bra underlag för en eventuellt kommande upphandling.

Några av frågeställningarna som utreddes var:

 • Övergripande uppdrag-mål, uppföljning, roller och ansvar
 • Varumärkesarbete och platsmarknadsföring
 • Profilering
 • Evenemang (arrangera, marknadsföra, service?)
 • Rekrytering och inflyttarservice (aktiviteter och tjänster?)
 • Regional samverkan
 • Samverkan kring näringslivs- och utvecklingsarbete
 • Utveckling av handel
 • Turism- och besöksnäring
 • Kongresstjänster
 • Framtida organisation och organisationsform
 • Ekonomi och resurser

”Precis som alla andra kommuner så vill vi i Oskarshamn attrahera besökare, nya invånare och företag. När vi kom i ett läge att vi skulle se över hur vi organiserat oss i dessa frågor var hjälpen som vi fick av Place Promotion ovärderlig. På ett professionellt och träffsäkert sätt genomförde de intervjuer med olika målgrupper, hjälpte oss med relevant omvärldsbevakning och agerade strategiskt stöd i våra vägval och prioriteringar. Vi är mycket nöjda.”

Johanna Wihl näringslivschef Oskarshamns kommun