PDL – Uppsökande etableringsfrämjande arbete

PDL Uppdrag: PDL Group äger och driver anläggningar för padel i Sverige. Man finns idag lokaliserade på ca 23 orter och har en uttrycklig vilja att växa i antal anläggningar och lokaliseringar för att kunna penetrera en större marknad.  Samarbetet bygger på att med...