Region Östergötland – Ansvarig projektutförare att utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring.

Region Östergötland Uppdrag: Konsult strategiskt arbete, platsutveckling, projektledning av utvecklingsprojektet TEAM-Östergötland, Place Promotion Sweden AB har fått ett uppdrag att tillsammans med Region Östergötland och Tillväxtverket att driva projektet...