Investeringsfrämjande

Kommuner och regioner behöver stärka sin attraktivitet genom att attrahera investeringar och etableringar. Och företag behöver ha ett strukturerat arbetssätt mot befintliga och nya kunder.

Vi har stor praktisk rutin av både nationell och internationell marknadsföring och av investeringsfrämjande arbete. Tack vare vår egen erfarenhet har vi utvecklat ett nära samarbete med flera samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Något som ger våra kunder både ett nationellt och internationellt perspektiv. I de uppdrag som vi arbetar med är vår ambition att ständigt utveckla anpassade och pragmatiska lösningar som ger ett bra resultat.

VI ERBJUDER

VÄRDEERBJUDANDE

För att attrahera etableringar och investeringar till din plats krävs att ni formulerar just ert värdeerbjudande. Ett värdeerbjudande beskriver helt enkelt varför en inkommande aktör kommer att kunna bli mer framgångsrik just på din plats än någon annanstans i Sverige. För att arbeta fram just ert värdeerbjudande krävs samverkan mellan flera olika intressenter både på lokal-, regional- och nationell nivå. Vi hjälper er genom hela processen och paketerar just era fördelar.

INVESTERINGSPROSPEKT

När ert värdeerbjudande är sammansatt utvecklar och designar vi tillsammans ett investeringsprospekt, ett material som ger möjliga investerare ett opartiskt och genomarbetat beslutsunderlag. I prospektet presenteras ett flertal delar som förstärker just ert värdeerbjudande såsom exempelvis marknadsförutsättningar och fastighetsförutsättningar.

PROAKTIV MARKNADSKARTLÄGGNING

Baserat på de första två delmomenten inleder vi i nära samarbete tillsammans med er kartläggningen med att identifiera möjliga aktörer som skulle kunna tänkas att samspela med era möjligheter. Framarbetat värdeerbjudande är styrande i inramningen av denna kartläggning.

VÅRA TJÄNSTER

ANALYS
Vi erbjuder trend- och omvärldsanalyser, benchmarks samt målgruppsanalyser.

STRATEGI
Vi erbjuder en process och en verktygslåda för att ta fram en långsiktigt hållbar strategi, organisationsutveckling och coaching.

IMPLEMENTERING
Workshops – Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion. Med våra workshops och föreläsningar får ni ny energi, nya perspektiv och skapar gemensamma mål.
Projektledning – Har du för många uppdrag på ditt bord eller ett projekt som du tänkt på länge men inte kommit igång med? Låt oss hjälpa dig genom att starta upp eller leda ett projekt.

KOMMUNIKATION
Vi aktiverar ert varumärke med rätt grafisk design, webbutveckling, PR och evenemang.